Grieth ist eine kleine Stadt am Rhein. Wenige kilometer über der deutsch-niederländischen Grenze, in der Region Emmerich, Kleve , Rees und Kalkar. Das Leben in Grieth ist seit jeher eng mit der Lage am Rhein verbunden. So wurde im 13. Jahrhundert von den Herzögen von Kleve Grieth zu eine eigenständige Marktstadt mit eigenem Hafen gemacht. So war man nicht abhängig von -etwas weiter weg gelegenen- Rees dass zu dieser Zeit unter der Herrschaft von Köln gehörte.
Grieth zog al ihre Einnahmen aus Tätigkeiten, die mit der Lage am Rhein (Fischerei, Maut , Handel, Hafen , Pferde Bürolastkähne, Fähre , etc.) zu tun hatte. Heute ist Haupteinnahmequelle der Tourismus. Beispielsweise das Familienpark Kalkar Wunderland ist nur ein paar Kilometer von Grieth entfernt.

Klicken Sie <hier> für einige Bilder !

Grieth is a small town situated on the Rhine. Just across the German - Dutch border, in the region Emmerich, Cleves, Rees and Kalkar. Life in Grieth has always been closely linked to the location on the Rhine. Thus, in the 13th century built by the Dukes of Cleves built Grieth into an independent market town with its own harbor. So theu would be independent from Rees that at that time was under the rule of Cologne. Grieth pulled the revenues from all activities that had to do with the location on the Rhine (fisheries, tolls, trade, port , horses office barges , ferry etc). Major source of income today is tourism. For example, familypark Kalkar Wonderland is located just a few kilometers from Grieth.

Click <here> to view some pictures !

Grieth is een klein stadje gelegen aan de Rijn. Net over de Duits-Nederlandse grens ligt het in de regio Emmerich, Kleve, Rees en Kalkar. Het leven in Grieth is altijd nauw verbonden geweest met de ligging aan de Rijn. Zo werd in de 13e eeuw door de Hertogen van Kleve Grieth uitgebouwd tot een zelfstandige handelsplaats met eigen haven om niet afhankelijk te zijn van het verderop gelegen Rees dat toentertijd onder het bestuur van Keulen hoorde. Grieth haalde de inkomsten uit allerlei activiteiten die met de ligging aan de Rijn te maken hadden (visserij, tolheffing, handel, haven, paarden toor trekschuiten, veerdienst etc). Belangrijke inkomstenbron van tegenwoordig is het toerisme. Zo ligt b.v. het familepark Kalkar Wonderland op slecht enkele kilometers afstand van Grieth.

Klik <hier> voor enkele foto's !

Wij plaatsen cookies op uw apparaat voor functionele en analytische doeleinden. We leggen hierbij geen persoonlijke gegevens vast.
Ok